Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Blog IICWC.ORG.

Với mong muốn những người phụ nữ như mình có thể hướng tới một cuộc sống cân bằng và hạnh phúc hơn thì mình tạo ra blog cá nhân này để chia sẻ những khía cạnh liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Những vấn đề chủ yếu mình mong muốn chia sẻ đó là việc làm, tổ chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ.

Nếu cần thêm thông tiên hãy liên hệ chúng tôi tại đây.